Aantrekkelijke scheidingen

M.C. Kroon

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

  689 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het woord ‘scheidingen’ heeft vaak een negatieve connotatie. Toch hoeven niet alle scheidingen problematisch te zijn. Nieuwe selectieve scheidingsprocessen kunnen namelijk het energieverbruik van de chemische industrie drastisch omlaag brengen. Uit energetisch oogpunt is het vooral aantrekkelijk om de componenten die slechts in beperkte hoeveelheid aanwezig zijn, zeer selectief uit een mengsel te verwijderen. Dit kan worden bereikt door gebruik van hulpstoffen, die deze ongewenste bijproducten sterker aantrekken dan het hoofdproduct. Kroons onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe selectieve hulpstoffen zoals ‘ionic liquids’ als extractanten en ‘metal organic frameworks’ als adsorbentia. De nieuwe scheidingsmethoden vinden toepassing bij de productie van hoogwaardige chemicaliën, in nieuwe ontziltingsprocessen, bij dieselproductie uit synthesegas, bij opslag van waterstof en het gebruik van biomassa.
  Originele taal-2Nederlands
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's24
  ISBN van geprinte versie978-90-386-3107-3
  StatusGepubliceerd - 2012

  Bibliografische nota

  Intreerede, uitgesproken op 2 maart 2012 aan de Technische Universiteit Eindhoven

  Citeer dit