Aansluitingsproblematiek in de doorlopende leerlijn rekenen en algebraïsche vaardigheden

G. Bruin - Muurling, I.M. Stiphout, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Aansluitingsproblematiek in de doorlopende leerlijn rekenen en algebraïsche vaardigheden'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agricultural and Biological Sciences

  Chemistry

  Mathematics