Aanpasbaarheid van de draagstructuur I: Slim en flexibel bouwen

R. Gijsbers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  160 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Aan de TU Eindhoven is de afgelopen jaren onderzocht op welke wijze flexibiliteit en aanpasbaarheid doelgericht geïntegreerd kunnen worden in de bouwtechniek. In het onderzoek is speciale aandacht voor de draagstructuur, die in grote mate bepalend is voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw, maar ook voor de economische en milieutechnische consequenties van ontwerpkeuzes. In twee artikelen worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek uiteengezet. Een herbezinning op flexibel bouwen wordt in dit artikel gepresenteerd.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)24-28
  Aantal pagina's5
  TijdschriftBouwIQ
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit