Aanpasbaarheid van de draagstructuur: Herbezinning op flexibel bouwen

R. Gijsbers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  39 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De stagnerende nieuwbouwproductie en de grote leegstand van kantoren voedt de discussie over de levensduur van gebouwen. Uit onderzoek is bekend dat levensduurverlening de meest duurzame maatregel is om milieu-impact te verminderen, simpelweg omdat de belasting over meer jaren wordt verdeeld. Flexibel bouwen krijgt urgentie. In de praktijk is het echter niet gemakkelijk om de gewenste flexibiliteit te vertalen naar een bouwtechnisch systeem dat goed is afgestemd op veranderingen. De resultaten van een universitair onderzoek naar deze afstemming, met daarbij een focus op de draagconstructie.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)54-59
  Aantal pagina's5
  TijdschriftBouwen met Staal
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift228
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit