Aandacht voor het binnenklimaat : houtonderzoek in Polen

M.H.L. Stappers, M.H.J. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

38 Downloads (Pure)

Samenvatting

In onze monumentale gebouwen is veel hout gebruikt, zowel voor draagconstrucies als voor de inrichting en afwerking van historische interieurs. Trappen, lambriseringen, balken, vloeren, etc., zijn onlosmakelijk verbonden met het gebouw. Ook veel roerend erfgoed bestaat uit hout, zoals schilderingen op paneel, kisten, scheepsmodellen en monumentale kerkorgels. Maar hoe vertrouwd we ook zijn met het mateiraal hout, het precieze gedrag van dit materiaal onder invloed van het binnenklimaat is nog onvoldoende bekend.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-5
Aantal pagina's5
TijdschriftHoutblad
Volume23
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit