Aandacht voor gebruikers verbetert resultaat

W. Zeiler, G. Boxem, M.A. Houten, van, D.R. Vissers, H.N. Maaijen, P. Noom, J.F. Haan, W. Wortel, J.W. Dubbeldam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het comfort en de energetische prestaties van een gebouwontwerp worden in de praktijk vaak niet gehaald. Dit resulteert in meer energiegebruik, een hoger ziekteverzuim en een geringere prestatie van de gebruikers. Een enorme energiebesparing is mogelijk, maar dan alleen met nieuwe energiemanagementsystemen die ook oog hebben voor de rol van de gebruiker.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)780-785
Aantal pagina's5
TijdschriftVVplus
Volume68
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit