Aan alle ernst komt een einde...

O. Rademaker

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 1992

Bibliografische nota

Afscheidscollege, gegeven op 2 oktober 1992.

Citeer dit