A1. The role of chemical reaction engineering in process research and scaling up

K. Rietema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-10
Aantal pagina's8
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1961

Citeer dit