A wind tunnel study of aeolian sediment transport and PM10 emission in grass canopies of different planting densities

K. Burri, C. Gromke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of 2nd Int. Conference Wind Effects on Trees
Plaats van productieFreiburg / Germany
Pagina's39-44
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit