A way to generalize Peaucellier's inversor

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

183 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelThe sixth IFToMM international symposium on linkages and computer aided design methods - theory and practice of mechanisms, Bucharest, Romania, June 1-5, 1993
Uitgeverijs.n.
Pagina's73-81
Volume1
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit