A wavelength converter integrated with a discretely tunable laser for wavelength division multiplexing networks

R.G. Broeke

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 3 (Onderzoek TU/e / Promotie NIET TU/e)

141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
  • Technische Universiteit Eindhoven
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Meint, Promotor
  • Blok, H., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning2 sep 2003
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2003

Bibliografische nota

FLAMENGO Project

Citeer dit