A visual token-based formalization of BPMN 2.0 based on in-place transformations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A visual token-based formalization of BPMN 2.0 based on in-place transformations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen