A visual analysis of the process of process modeling

J. Claes, I.T.P. Vanderfeesten, J. Pinggera, H.A. Reijers, B. Weber, G. Poels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
160 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A visual analysis of the process of process modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen