A vignette study of middle managers’ responses to continuous improvement initiatives by top management

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Downloads (Pure)

Zoekresultaten