A versatile, modular platform for multivalent peptide ligands based on a dendritic wedge

E.H.M. Lempens, B.A. Helms, A.R. Bayles, M. Merkx, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A versatile, modular platform for multivalent peptide ligands based on a dendritic wedge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie