A variational approach to non-local energy minimization of random elastic lattices

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A variational approach to non-local energy minimization of random elastic lattices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen