A variational approach to joint denoising, edge detection and motion estimation

A.C. Telea, T. Preusser, C.S. Garbe, M. Droske, M. Rumpf

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A variational approach to joint denoising, edge detection and motion estimation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen