A Variable Gain IF Amplifier with -67dBc IM3-distortion at 1.4Vpp output in 0.25 μm CMOS

K.J.P. Philips, C. Dijkmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titelproceeding of VLSI 2001
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit