A universal, modular simulation programm for vehicle power trains

J. Spiekhout

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieonbekend
  UitgeverijOntwerpen van Industriele Produkten
  Aantal pagina's40
  ISBN van geprinte versie90-5282-334-0
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit