A universal modular simulation program for hybrid powertrains

J. Spiekhout, R. Graaf, van der, R.F.C. Kriens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOther

    Originele taal-2Engels
    Aantal pagina's8
    StatusGepubliceerd - 1993

    Citeer dit