A unital in the Hughes plane of order nine

A. E. Brouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A unital in the Hughes plane of order nine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics