A unified view on nanoscale packing, connectivity, and conductivity of CNT networks

Karthikeyan Gnanasekaran, Claudio Grimaldi, Gijsbertus de With, Heiner Friedrich (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A unified view on nanoscale packing, connectivity, and conductivity of CNT networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen