A unified view on nanoscale packing, connectivity, and conductivity of CNT networks

Karthikeyan Gnanasekaran, Claudio Grimaldi, Gijsbertus de With, Heiner Friedrich (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)

Uitrusting

Center for Multiscale Electron Microscopy (CMEM)

Heiner Friedrich (Manager), Rick Joosten (Gebruiker), Demi de Moor (Gebruiker), Pauline Schmit (Gebruiker), Ingeborg Schreur - Piet (Gebruiker), Anne Spoelstra (Gebruiker) & Nina Romme - van Moll (Inhoud)

Materials and Interface Chemistry

Uitrusting/faciliteit: Onderzoekslaboratorium