A unified experiment design framework for detection and identification in closed-loop performance diagnosis

A. Mesbah, X. Bombois, M. Forgione, J.H.A. Ludlage, P.E. Moden, H. Hjalmarsson, P.M.J. Hof, Van den

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A unified experiment design framework for detection and identification in closed-loop performance diagnosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering