A two-wire antenna system for detecting objects in a homogeneous dielectric half space

S.H.J.A. Vossen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

290 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Tijhuis, Anton, Promotor
  • Blok, H., Promotor, Externe Persoon
  • Lepelaars, E.S.A.M., Co-Promotor
Datum van toekenning23 apr. 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2010-1
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit