A two-station queue with dependent preparation and service times

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's18
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2007047
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit