A two-scale damage model for high cycle fatigue delamination in laminated composites

Ahmad Amiri-Rad, Mohammad Mashayekhi, Frans P. van der Meer, Homayoun Hadavinia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A two-scale damage model for high cycle fatigue delamination in laminated composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science