A two-level traffic shaper for an on-off source

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)279-298
  TijdschriftPerformance Evaluation
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit