A two-level traffic shaper for an on-off source

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)279-298
TijdschriftPerformance Evaluation
Volume42
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit