A two-level neural network approach for flicker source location

Haidar Samet (Corresponding author), Mahdi Khosravi, Teymoor Ghanbari, Mohsen Tajdinian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A two-level neural network approach for flicker source location'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen