A tribute to attributes

J.C.S.P. Woude, van der, L.G.L.T. Meertens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  26 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)10-15
  TijdschriftThe Squiggolist
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit