A tribute to attributes

J.C.S.P. Woude, van der, L.G.L.T. Meertens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-15
TijdschriftThe Squiggolist
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit

Woude, van der, J. C. S. P., & Meertens, L. G. L. T. (1991). A tribute to attributes. The Squiggolist, 2(1), 10-15.