A tree augmented classifier based on Extreme Imprecise Dirichlet Model

G. Corani, C.P. de Campos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A tree augmented classifier based on Extreme Imprecise Dirichlet Model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science