A transoesophageal echocardiographic image acquisition protocol for wide-view fusion of three-dimensional datasets to support atrial fibrillation catheter ablation

B. Ren, H.W. (Harriët) Mulder, A. Haak, M. Stralen, van, T. Szili-Torok, J.P.W. Pluim, M.L. Geleijnse, Johannes G. Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A transoesophageal echocardiographic image acquisition protocol for wide-view fusion of three-dimensional datasets to support atrial fibrillation catheter ablation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen