A transient kinetic analysis of the epoxidation of propene over gold-titania catalysts

T.A. Nijhuis, E. Sacaliuc-Parvulescu, B.M. Weckhuysen, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A transient kinetic analysis of the epoxidation of propene over gold-titania catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry