A trace-based compositional proof theory for fault tolerant distributed systems

H. Schepers, J.J.M. Hooman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A trace-based compositional proof theory for fault tolerant distributed systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science