A Thue equation with quadratic integers as variables

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    6 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A Thue equation with quadratic integers as variables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde