A three-segment inverse method for the design of CoA correcting TIR collimators

C.R. Prins, J.H.M. Thije Boonkkamp, ten, T.W. Tukker, W.L. IJzerman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A three-segment inverse method for the design of CoA correcting TIR collimators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie