A thread algebra with multi-level strategic interleaving

J.A. Bergstra, C.A. Middelburg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A thread algebra with multi-level strategic interleaving'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen