A thin silicon monoxide layer as a remedy for the indium reduction at the indium oxide (In2O3)/mc-hydrogenated silicon carbide interface

J.M.M. Nijs, de, C. Carvalho, M. Santos, R. Martins

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A thin silicon monoxide layer as a remedy for the indium reduction at the indium oxide (In2O3)/mc-hydrogenated silicon carbide interface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie