A thermodynamic derivation of the stress-strain relations for Burgers media and related substances

G.A. Kluitenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A thermodynamic derivation of the stress-strain relations for Burgers media and related substances'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering