A theory of generalized functions, with applications to Wigner distribution and Weyl correspondence

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)205-280
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit