A theory of generalized functions based on holomorphic semi-groups. Part B: Analyticity spaces, trajectory spaces and their pairing

J. de Graaf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)155-171
  Aantal pagina's17
  TijdschriftIndagationes Mathematicae
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1984

  Bibliografische nota

  Copyright:
  Copyright 2008 Elsevier B.V., All rights reserved.

  Citeer dit