A theory of generalized functions based on holomorphic semi-groups. Part C: Linear mappings, tensor products and kernel theorems

J. Graaf, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-187
TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
Volume87
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit