A theory of generalized functions based on holomorphic semi-groups. Part B: Analyticity spaces, trajectory spaces and their pairing

J. Graaf, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)155-171
  TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
  Volume87
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit