A theoretical framework for modeling activity-travel scheduling decisions in non-stationary environments under conditions of uncertainty and learning

T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A theoretical framework for modeling activity-travel scheduling decisions in non-stationary environments under conditions of uncertainty and learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen