A theoretical analysis of nonsteady-state oxygen transfer in layers of hemoglobin solution

F.J.A. Kreuzer, L. Hoofd, J.A.E. Spaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

5 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-239
TijdschriftPflügers Archiv : European Journal of Physiology
Volume384
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit