A theorem on choice functions

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  44 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)409-411
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1957

  Citeer dit