A theorem of Truemper

M. Conforti, A.M.H. Gerards, A. Kapoor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-26
TijdschriftCombinatorica
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit