A theorem concerning Soddy-circles

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-17
Aantal pagina's3
TijdschriftElemente der Mathematik
Volume21
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit