A test time reduction algorithm for test architecture design for core-based system chips

S.K. Goel, E.J. Marinissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A test time reduction algorithm for test architecture design for core-based system chips'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen